Reálna predajná cena

bankovky - reálna predajná cena

Dôležitosť stanovenia reálnej ceny

Stanovenie nereálne vysokej ceny nehnuteľnosti môže byť dôvodom, ktorý vedie v konečnom dôsledku k predaju pod reálnu cenu. Predpokladom určenia reálnej predajnej ceny je korektné zmapovanie konkurenčných ponúk v danej lokalite, pričom porovnávať je potrebné relevantné nehnuteľnosti, ktorých parametre sú podobné tej našej. Treba si uvedomiť že kupujúci sú dostatočne motivovaní a hľadajú samozrejme čo najvýhodnejšiu ponuku. Zároveň sú aj dosť sofistikovaní na to, aby využili všetky vyhľadávacie a filtračné nástroje, ktoré im inzertné portály na prieskum ponúkajú. Zdá sa, že priemerný kupujúci má lepší prehľad o cenách ako priemerný predávajúci. Vďaka príliš vysokej cene sa predávajúci oberá o potenciálnych záujemcov, ktorí tieto ponuky pochopiteľne ignorujú. Ak sa časom predajná cena upraví a nadobudne reálnu hodnotu, kupujúci zaregistrujú, že bola upravená. Problémom je, že zľava z ceny so sebou automaticky prináša určité otázky a pochybnosti, že s nehnuteľnosťou alebo s predávajúcim nie je niečo v poriadku. Zľava tiež podporuje špekulatívny prístup kupujúcich, ktorý si po skúsenostiach s prvou zľavou radi počkajú na ďalšiu …

Nepodceňte dôležitosť stanovenia reálnej ceny Vašej nehnuteľnosti, metóda pokus – omyl Vám môže nehnuteľnosť pokaziť!