Cenník

Licenčné podmienky k použitiu fotografií

 

Poskytnutie licencie

Licenciu na použitie fotografie získava kupujúci samotným stiahnutím vybranej fotografie z mojej ponuky (primárne www.uniquereal.sk, alebo z inzertných realitných portálov) . Pri výbere licencie nie je rozhodujúca kvalita fotografie, podstatné je na aké účely bude zakúpená fotografia použitá – licencia LR alebo LI). Objednávku je potrebné zaslať mailom na adresu daniel-orvos@uniquereal.sk, s tým, že je nutné identifikovať fotografiu a uviesť o aký typ licencie má nadobúdateľ záujem. Platba za licenciu sa zasiela na účet: SK69 8330 0000 0028 0064 3767.

Parametre licenčnej zmluvy:

Licencia je nevýhradná.
Licencia je územne neobmedzená.
Nadobúdateľ nemá právo udeliť tretím osobám podlicenciu.
Nadobúdateľ nemá právo celkom ani pčiastočne postúpiť licenciu tretej osobe.
Licencia je poskytnutá nadobúdateľovi odplatne.
Licencia je poskytnutá na dobu neurčitú.


Licencia LR – pre použitie v realitnej inzercii

Do kategórie LR patria fotografie, ktoré budú použité v inzercii na web portáloch a na sociálnych sieťach.
Napríklad:
– www.bazos.sk
– www.topreality.sk
– www.nehnutelnosti.sk
– www.zoznamrealit.sk
– www.facebook.com
a podobne ….

CENA: 50€ / ks


Licencia LI – pre použitie mimo realitnej inzercie

Do kategórie LI patria fotografie, ktoré nebudú použité v inzercii na web portáloch a na sociálnych sieťach.
V prípade poskytnutej licencie LI je nutné pri zverenjnení každej fotografii uvádzať meno autora: Ing. Daniel Orvoš
CENA: 25€ / ks