Nezanedbať prípravu

Ak ste sa rozhodli pre predaj nehnuteľnosti vo vlastnej réžii, alebo ak túto možnosť zvažujete, ste na správnom mieste. V tejto časti Vám prezradím niekoľko pravidiel, ktoré môžu mať zásadný vplyv na úspech predaja Vašej nehnuteľnosti. Čo konkrétne mám na mysli, keď hovorím o úspešnom predaji? V prvom rade, že nehnuteľnosť bude predaná vo vopred stanovenom čase, za najlepšiu možnú cenu, s podstúpením čo najmenšieho rizika a v neposlednom rade, bez zbytočných problémov a komplikácií. Predaj nehnuteľnosti nie je zložitá záležitosť, ostražitosť je však vždy namieste. Jedná sa totiž o komplexný proces pozostávajúci z väčšieho množstva na seba nadväzujúcich krokov, pri ktorom stačí zanedbať maličkosť a jednoduchosť procesu je minulosťou. Ešte skôr než sa dostanem k pravidlám, chcem zdôrazniť, že predaj každej nehnuteľnosti je špecifický. Pred samotným predajom je potrebné tieto špecifiká pomenovať a následne zvoliť stratégiu predaja.

ilustračný obrazok evokujúci niečo vizuálny stav nehnuteľnosti

Vizuálna príprava nehnuteľnosti

Každú nehnuteľnosť je potrebné na predaj dôkladne pripraviť. V prípade zanedbania prípravy sa predávajúci dobrovoľne pripravuje o možnosť predaja za maximálnu možnú cenu. Príprava sa týka viacerých oblastí, z ktorých spomeniem dve najdôležitejšie:
Vizuálny stav nehnuteľnosti je parameter, ktorý býva v našich končinách často podceňovaný. Ešte pred spustením procesu obhliadok, je veľmi dôležité eliminovať všetky rušivé vplyvy, ktoré by mohli na prípadných záujemcov negatívne pôsobiť. Nehnuteľnosť je vhodné pred predajom opticky odľahčiť, optimálne je zbaviť sa nepotrebného nábytku, dočasne odložiť zbytočné veci, urobiť dôkladný poriadok a v prípade potreby vykonať nevyhnutné opravy. Prvý dojem je niečo, na čom je potrebné ďalej stavať. Potenciálny kupujúci dokáže nehnuteľnosti odpustiť aj niektoré chyby v prípade, keď bol prvý dojem okúzľujúci. Ak bol však negatívny, zameria sa na hľadanie chýb – aby si prvý dojem potvrdil…
          Najvyššia méta, ktorú môžete v tejto oblasti dosiahnuť je home staging. Podľa štatistík sa jedná o investíciu, ktorá sa vráti v podobe zvýšenej predajnej ceny. Dôležitosť vizuálnej prípravy vychádza zo skutočnosti, že vo väčšine prípadov sa nehnuteľnosť kupuje srdcom, až potom rozumom…

polica s múdrymi knihami - evokuje právny stav nehnuteľnosti

Príprava nehnuteľnosti - právny stav

Právny stav nehnuteľnosti je parameter, ktorému sa pred predajom určite oplatí venovať. Je nevyhnutné si pred predajom overiť, či nehnuteľnosť nemá nejaké právne „nedostatky“, ktoré by predaj znemožnili, alebo výrazne pribrzdili. Uvediem konkrétny príklad:
Pri predaji starších domov je pomerne častým javom, že na predávanom pozemku sa nachádza čierna stavba – najčastejšie garáž, dielňa, kôlňa, terasa, alebo prístavba. Čierna stavba na pozemku predstavuje pre kupujúceho dôvod na zľavu z predajnej ceny, často však môže viesť k strate záujmu o nehnuteľnosť. Pred samotným predajom nehnuteľnosti jednoznačne odporúčam porovnať ich skutkový stav s údajmi uvedenými v katastri nehnuteľností. Nezrovnalosti sa dajú ľahko skontrolovať na portáli katastrálneho úradu – katasterportal. V prípade identifikácie čiernej stavby je najlepšie tento nedostatok vyriešiť ešte pred predajom.