Video prezentácia

Video prezentácia je jedna z možností, ako prezentovať predávanú nehnuteľnosť v inzercii. Časť inzertných portálov je už na túto možnosť pripravená, takže by to bola škoda nevyužiť  Tam, kde to situácia dovoľuje, video prezentáciu pri predaji nehnuteľnosti využívam. Súčasné trendy si video prezentáciu priam pýtajú. Dynamika obrazu, vhodná hudba, plynulý pohyb, efekty či titulky – to všetko sú prvky, ktoré dokážu upútať pozornosť potencionálnych kupujúcich a zvýšiť tak atraktivitu samotnej nehnuteľnosti. Okem iného, video prezentáciu je možné umiestniť na youtube, čím sa zároveň vytvára ďalší marketingový kanál, ktorým je predávaná nehnuteľnosť propagovaná. Pri nehnuteľnostiach, kde je na to priestor, sú dostatočne fotogenické a predávajúci prejaví záujem – snažím sa túto formu prezentácie využívať.